„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”

Aleksandra Maria Ścibor Infinity

 fot.  Karolina Krausser

by Karolina Krausser

Żyje, doświadcza, tworzy w świadomości kwantowej. Ucieleśnia, staje się, jest tańcem, ruchem, dźwiękiem, słowem, obrazem, wibracją, częstotliwością, ... W ciele, z ciałem, poprzez ciało. Tu na Ziemi kreuje Ever(Y)land - krainę Świętowania Niekończącego się Życia. Pisze książkę “Fear Me Not, Says Death” oraz tworzy film “DANCE BY MY GRAVE” - kreacje o Nieistnieniu Śmierci.

Aleksandra Maria Ścibor Infinity

twórczyni i artystka świadomości kwantowej

Czym jest dla Ciebie choreografia?
Możliwością podążania za Tańcem Niekończącego się Życia, do niego się przybliżania, z nim razem
tańcowania. Możliwością materializowania i manifestowania czucia, przyjmowania, odczuwania (sense,
receive, feel) i przeżywania tego Tańca. Możliwością nim się stawania i bycia. Możliwością świętowania Tańca
Niekończącego się Życia –

Życia, które jest bez końca i bez początku.

Niekończące się Życie jest TYM, CO JEST.
Niekończące się Życie tańczy poprzez Nieskończoność, tańczy w Nieskończoność, Nieskończoność
tańczy. Ono jest Tańcem Nieskończoności.

 

Jakie tematy/obszary Cię interesują?

Nieistnienie Śmierci i Niekończące się Życie –

Multi Rzeczywistość Nieskończonych Możliwości

Piszę książkę “Fear Me Not, Says Death” i tworzę film “DANCE BY MY GRAVE”.
Zarówno książka jak i film są o Nieistnieniu Śmierci.

 

Ja wiem, że Śmierć nie istnieje i że człowiek ma wybór – nie musi umierać.

Tego, co piszę nie można zrozumieć. Można jednak to czuć, przyjmować, odczuwać.
Zapraszam serdecznie do czucia, przyjmowania, odczuwania książki i filmu.
Książka pojawi się w pierwszej połowie 2021, film w grudniu 2020.

 

Multi Rzeczywistość Nieskończonych Możliwości jest HOW, WHY, WHAT IS. Po polsku powiedziałabym: Multi
Rzeczywistość Nieskończonych Możliwości jest TYM, CO JEST. Rzeczywistość, którą ten świat uznaje za
rzeczywistość, jest jedynie ułamkiem istnienia, drobinką Multi Rzeczywistości. Multi Rzeczywistość istnieje
poza, ponad, pomiędzy ludzką rzeczywistością. Istnieje w Nieskończoności. Istnieje w Nieskończoność i
poprzez Nieskończoność. Multi Rzeczywistością to niekończące się rzeczywistości istniejące, dziejące się,
żyjące równolegle. Każda rzeczywistość Multi Rzeczywistości oferuje nieskończone możliwości
materializowania i manifestowania Życia.

 

Co choreografujesz w swojej pracy?
Taniec Nieistnienia Śmierci i Taniec Niekończącego się Życia –
Multi Rzeczywistości Nieskończonych Możliwości.

 

W jaki sposób pracujesz nad spektaklem?
Poddaję się i znikam (I surrender and disappear). Osobowa ja nie istnieję. Istnieję poza identyfikacją,
definicją, systemem. Istnieję w Wolności, z Wolnością, poprzez Wolność. Wolnością się staję. Wolnością
jestem. Poza, ponad, pomiędzy tym, co ludzki świat uznaje za rzeczywistość doświadczam, tworzę, jestem.
Tworzenie dzieje się we mnie, ze mną, poprzeze mnie. Ja, Tworzenie, się dzieję. Ja, Tworzenie, JESTEM.
Moje tworzenie opiera się na nieustannym byciu w tym, z tym, poprzez to, co czuję, przyjmuję, odczuwam
(sense, receive, feel) w ciele, z ciałem, poprzez ciało. Praktykowanie obecności w ciele, z ciałem,
poprzez ciało pozwala mi czuć, przyjmować, odczuwać dziejące się Tworzenie, za nim podążać, nim się
stawać, nim być i podejmować wybory estetyczne – przeżywać, materializować, manifestować Taniec
Niekończącego się Życia. Praktykowanie obecności w fizyczności, z fizycznością, poprzez fizyczność jest
jedynym parametrem mojego tworzenia.

 

Jaką rolę w Twojej pracy odgrywa „spektakularność”?
Spektakularność rodzi się z praktykowania czucia, przyjmowania, odczuwania, oraz przeżywania,
materializowania, manifestowania dziejącego się Tańca Niekończącego się Życia.
Spektakularność dzieje się w ciele, z ciałem, poprzez ciało.

 

Jaką rolę odgrywa w Twojej pracy wirtuozeria?
Wirtuozeria rodzi się z praktykowania obecności wewnątrz Tu (within the Here of here)
i wewnątrz Teraz (within the Now of now).
Wirtuozeria dzieje się w ciele, z ciałem, poprzez ciało.

 

Jaką rolę odgrywa intuicja?
Fundamentalną.

 

Czy istnieje projekt, który od dawna chciałaś/eś zrealizować?
Tak. Pragnę tworzyć i tworzę o Nieistnieniu Śmierci.

Piszę książkę “Fear Me Not, Says Death” i tworzę film “DANCE BY MY GRAVE”.

 

Na ile budżet ogranicza Twoją wyobraźnię?
Nie ogranicza.

 

Co chciałabyś/chciałbyś zmienić w sposobie produkowania sztuki choreograficznej?
W moim nic.

 

Jak długo pracujesz nad koncepcją?
Koncepcja się dzieje. Powstaje, ewoluuje i transformuje się w nieskończoność. Nie istnieje sytuacja, w której
jest skończona. Kreacja premierowana jest jedną z nieskończonych możliwości istnienia koncepcji. Jest
materializacją i manifestacją czucia, przyjmowania, odczuwania, i przeżywania, doświadczania,

bycia tym, czym wewnątrz Tu i wewnątrz Teraz jest koncepcja.

 

Jak pracujesz i jak komunikujesz się z publicznością?
W Multi Rzeczywistości, w której, z którą, poprzez którą doświadczam, tworzę, jestem nie istnieje kolektyw.
Istnieje człowiek – jednostka – istota – Życie – Niekończące się Życie.
Jestem w dialogu z widzem – współtwórcą Tańca Niekończącego się Życia.

 

Czy ważne jest, aby widownia odkryła związek między spektaklem, a Twoimi założeniami?
Widz jest wolny, niezależny, odpowiedzialny za własne doświadczanie tego, co ja oferuję.

Poprzez swoje unikalne, indywidualne istnienie, czuje, otrzymuje, odczuwa to,
na co jest gotowy.

 

Co według Ciebie zmieni się w pracy choreografek i choreografów w rzeczywistości postpandemicznej?
W moim tworzeniu, bez względu na kontekst zewnętrzny, dzieje się nieskończona ekspansja, przemiana,
transformacja, ewolucja, rewolucja. We mnie, ze mną, poprzeze mnie Niekończące się Życie tańczy swój
taniec. Ja, Niekończące się Życie, mój Taniec tańczę.

fot.  Karolina Krausser